Aangesloten
Zorgaanbieder

Home > Zorgaanbieders > ‘s Heeren Loo

's Heeren Loo

‘s Heeren Loo 

‘s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking al ruim 130 jaar hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.

Fazant 15
Postbus 94
9780 AB Bedum

Telefoon: 088 – 036 00 30

E-mail: klantcontact.opmaat@sheerenloo.nl

Website: www.sheerenloo.nl

Facebook: www.facebook.com/sheerenloo.opmaat

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sheerenloo 

 

De Noorderbrug is sinds april 2021 onderdeel van ‘s Heeren Loo met de naam:
‘s Heerenloo De Noorderbrug

Gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) doofheid met complexe problematiek en chronisch neurologische aandoeningen.


Stedumermaar 8
9735 AC Groningen

Postbus 171
9700 AD Groningen

Telefoon: (050) 597 38 00
Fax: (050) 597 38 88

Website: www.sheerenloo.nl/denoorderbrug

E-mail: klantadvies.dnb@sheerenloo.nl 

SHL_logo_FCU-1024x564-small