Over Philadelphia

Philadelphia is een stichting zonder winstoogmerk en biedt vanuit ruim 500 locaties ondersteuning aan ruim 7.775 cliënten met een verstandelijke beperking.Philadelphia werkt met drie werkgebieden, die we clusters noemen. Via deze clusters Zorg & Wonen, Intensief en Werk & Begeleiding werken we voor onze belangrijkste groepen cliënten.
Cluster Zorg & Wonen is met ca. 4.300 cliënten, 62% van onze omzet en ca. 3.700 medewerkers het grootste cluster van de drie. Uitdagingen voor het cluster Zorg & Wonen zijn de ouder wordende cliënten, andere wet- en regelgeving en eisen rond kwaliteit, meer concurrentie door andere zorgverleners, goede bedrijfsvoering en huisvesting.

Mogelijkheden en kansen gebruiken
Philadelphia wil de kwaliteit van leven voorop zetten. Voor cliënten in het cluster Zorg & Wonen betekent dit dat warmte, menselijke relaties en aandacht met plezier een centrale rol gaan vervullen. Ook beter gebruik maken van de mogelijkheden en kansen van cliënten wordt belangrijker, omdat deze voor een belangrijk deel helpen om gelukkig te worden. Philadelphia wil medewerkers meer mogelijkheden bieden om door te groeien, door trainingen en opleidingen aan te bieden.

Beter worden in je vak
Als medewerker in het cluster Zorg & Wonen krijg je meer mogelijkheden om aan je vakmanschap te werken. Er wordt een groter beroep op je eigen gevoel voor verantwoordelijkheid gedaan. Tegelijkertijd willen we een impuls geven aan je vakkennis, bijvoorbeeld door meer te werken met evidence based methodieken. En bieden we opleidingen aan waarmee je competenties kunt ontwikkelen die passen bij de zorg die we aan cliënten willen geven. Je levert ook een bijdrage aan het ontwikkelen en verzorgen van extra diensten aan cliënten die te maken hebben met voeding, beweging, plezier en leren.

Warmte, relatie en plezier
De kwaliteit van leven voor de cliënt staat voorop, met regelarme zorg en ondersteuning in een gastvrije en uitnodigende omgeving. Philadelphia wil naast deze basiszorg cliënten ook extra beleving en groeimogelijkheden aanbieden. Zoals hoe je eten kunt beleven, een beweegprogramma, meer aandacht met plezier in de vrije tijd of een leerhuis voor cliënten. Philadelphia gaat meer aandacht geven aan de speciale momenten in het jaar die je samen kunt beleven.

Mensgerichte Technologie in een notendop
Philadelphia zet de komende jaren extra in op Mensgerichte Technologie, ook wel Humanized Technology genoemd. Een mooie uitdaging waarbij we samen gaan leren en ontdekken. Want mensgerichte technologie is van ons allemaal.Een bekend voorbeeld waarmee we al ervaring hebben, is de kleine robot zeehond Paro. Maar denk ook aan De Tovertafel of het Flexobed. Een andere proef die we dit jaar willen doen, is met robot (Pepper) Phi. Hij is helemaal ontworpen en gebouwd om mensen gezelschap te houden.

De kracht van muziek
Philadelphia gelooft in de kracht van muziek. Met het organisatie brede programma PhiLaLa brengen wij onze cliënten met een verstandelijke beperking op allerlei manieren in contact met muziek. We willen met behulp van muziek de kwaliteit van onze zorg optimaliseren en onze cliënten blijven stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.Muziek is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo helpt muziek het brein in goede conditie te houden. Bepaalde delen van de hersenen worden gestimuleerd als mensen naar muziek luisteren die ze leuk of mooi vinden of die ze raakt. Maar muziek biedt meer: het verbindt en stimuleert sociale interactie. En muziek kan helpen om emoties te uiten, op te wekken of te versterken. Waar woorden tekort schieten is er altijd muziek en juist dat is een bijzondere kracht voor de cliënten van Philadelphia.

 
Adresgegevens
Stichting Philadelphia Zorg & Wonen regio Noord
Elspeterweg 22
8071 PA Nunspeet

0577 - 411800
nunspeet.administratie@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl
https://www.facebook.com/stichting.philadelphia.zorg/
http://www.philala.nl

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN