NOVO

In de provincies Groningen en Drenthe komt u NOVO op meer dan 80 locaties tegen. NOVO is daarom altijd dichtbij. Kinderen en volwassenen kunnen bij NOVO verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen, waarbij het uitgangspunt is dat zij de regie over hun eigen leven voeren. Een leven dat past bij de mogelijkheden, wensen en ambities van de individuele cliënt. Cliënten en hun vertegenwoordigers denken en beslissen mee over de juiste begeleiding en behandeling. Zorg op maat noemen we dat.

NOVO heeft de overtuiging dat zorg op maat alleen gerealiseerd kan worden als de medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan dit organiseren. Daarom organiseert NOVO ondersteuning, begeleiding en behandeling vanuit zorgposten. Zorgposten staan midden in de samenleving. Ze sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met lokale instellingen en vrijwilligers.

U vindt bij NOVO de volgende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling:

  • Kinderdagcentra
  • Het logeerhuis
  • Gezinsondersteuning
  • Dagbestedingcentra
  • Woongemeenschappen
  • Verblijf en Behandeling
  • Ambulante ondersteuning
 
Adresgegevens
Bezoekadres:
Eenrumermaar 1
9735 AD Groningen

Postadres:
Postbus 9473
9703 LR Groningen

Tel: 050 - 542 19 99
E-mail: info@remove-this.novo.nl 
Website: www.novo.nl
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN