MEE NOORD

MEE Noord is ontstaan door een bestuurlijke fusie tussen MEE Friesland en MEE Groningen. Vanuit deze holding worden de Specialistische Dienstverlening, het management, de staf en de bedrijfsvoering centraal vorm gegeven. Binnen de holding blijven  MEE Friesland en MEE Groningen als zelfstandige stichtingen bestaan en bieden (onafhankelijke) cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen we omdat mensen met een beperking vanuit eigen regie moeten kunnen meedoen in de samenleving. Door de kennis en ervaring van onze medewerkers levensbreed in te zetten helpen wij deze mensen grip op hun leven te krijgen in iedere levensfase en zo preventief grotere problemen te voorkomen.Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie, op alle levensgebieden.
 
MEE heeft in iedere gemeente in de provincie een aanbod. Wij voeren activiteiten uit in de lokale basisondersteuning als medewerker in de wijkteams, casusregisseur, casemanager of Wmo-consulent voor jeugd en 18-plus. Daarnaast bieden we in verschillende gemeenten specialistische begeleiding aan in het Wmo maatwerk en in de Jeugdhulp. Voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg (Wlz) bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Op het gebied van Arbeid en Onderwijs zetten we onze expertise in voor cliënten en professionele opdrachtgevers in projecten en maatwerktrajecten.
 
Kijk ook op www.meenoord.nl.
 
MEEdoen mogelijk maken.
 
 
Adresgegevens
MEE Friesland
Sixmastraat 66
8932 PA Leeuwarden
058 - 2844 944
   info@meefriesland.nl   

MEE Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen
050 - 313 33 35 | 06 - 316 700 21
aanmeldpunt@meegroningen.nl

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN