MEE Groningen

MEE Groningen biedt (onafhankelijke) cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen we omdat mensen met een beperking vanuit eigen regie moeten kunnen meedoen in de samenleving. Door de kennis en expertise van MEE Groningen levensbreed in te zetten helpen wij deze mensen grip op hun leven te krijgen in iedere levensfase en zo preventief grotere problemen te voorkomen. Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie, op alle levensgebieden.

MEE Groningen heeft in iedere gemeente in de provincie een aanbod. Wij voeren activiteiten uit in de lokale basisondersteuning als medewerker in de wijkteams, casusregisseur, casemanager of Wmo-consulent voor jeugd en 18 . Daarnaast bieden we in verschillende gemeenten specialistische begeleiding aan in het Wmo maatwerk en in de Jeugdhulp. Voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg (Wlz) bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Op het gebied van Participatie en Onderwijs zetten we onze expertise in voor cliënten en professionele opdrachtgevers in projecten en maatwerktrajecten.

Kijk ook op www.meegroningen.nl.

MEEdoen mogelijk maken.

 
 
Adresgegevens
MEE Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen

T 050 313 33 35
E aanmeldpunt@meegroningen.nl
I www.meegroningen.nl
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN