MEE Drenthe

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliŽnt. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

In onze dienstverlening staat de vraag van de cliŽnt centraal. De werkwijze sociale netwerkversterking (SNV) met betrekking tot de cliŽntondersteuning, die MEE hanteert, is gericht op de facilitering rondom de ondersteuningsvraag, die de burger stelt. Daarbij wordt getracht deze vragen in het voorliggende veld te beantwoorden door kortdurende interventies en/of is gericht op informatie en advies aan de burger of het sociale netwerk. Het inzetten van eigen kracht, het benadrukken van de zelfredzaamheid en benutten van het sociale netwerk zijn essentieel hierbij.
 
Adresgegevens
MEE Drenthe
Eemland 3
9405 KD Assen
T 0592 30 39 99
post@meedrenthe.nl
www.meedrenthe.nl

MEE Drenthe heeft locaties in alle Drentse gemeenten. Kijk voor een overzicht op de website.
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
 MEE Drenthe