Samenwerking rondom WZD/IBS

In 2020 is de Wet Zorg en Dwang (opvolger van de BOPZ) van toepassing. 2020 was een overgangsjaar. Vanaf januari 2021 is de gehandicaptenzorg verantwoordelijk voor de beoordeling van mensen van mensen met een verstandelijke beperking waarbij sprake is van WZD/IBS. AVG’s hebben een belangrijke rol in de beoordeling. Op dit moment wordt er nog gewerkt in twee regio’s, namelijk Friesland en Drenthe/Groningen. De noordelijke zorgaanbieders van het NPGZ hebben de intentie te komen tot één noordelijke samenwerking voor het borgen van de beoordeling WZD/IBS. Zij wordt hierbij ondersteund door een extern adviesbureau; Enso Health.