Convenant Samenloop WZD-WvGGZ

Samenwerkingsconvenant voor soepelere doorstroom van cliënten met gedwongen zorg

Op 4 maart hebben een aantal zorgaanbieders in Drenthe en het zorgkantoor een baanbrekend convenant ondertekend om de doorstroom van cliënten met gedwongen zorg te verbeteren. GGZ Drenthe, Trajectum, Vanboeijen en Zilveren Kruis Zorgkantoor bundelen hun krachten om knelpunten aan te pakken die ontstaan bij overplaatsingen tussen instellingen onder verschillende wettelijke regimes.

Het convenant, genaamd “Samenloop WZD-WvGGZ”, richt zich op het gladstrijken van obstakels die optreden wanneer cliënten vanwege zorgbehoeften van de ene naar de andere instelling moeten worden overgebracht. Deze overplaatsingen veroorzaken vaak complexe situaties omdat de betrokken instellingen verschillende wettelijke regelingen hanteren, zoals de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Wil je meer weten of het convenant lezen, klik dan hier