Uniek oordeel NPGZ Stimuleringsprijs 2018

Uniek, maar unaniem oordeel van jury NPGZ-stimuleringsprijs 2018

Jaarlijks stelt het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) een geldbedrag beschikbaar aan één van de leden van het platform. Het NPGZ beoogt met de prijs een verbetering van kwaliteit van bestaan in het leven van mensen met een beperking te stimuleren. De jury kwam dit jaar tot een uniek, maar wel unaniem oordeel.  Uit de acht aanmeldingen koos zij één hoofdwinnaar en twee medewinnaars. De prijs werd uitgereikt in het Karmelklooster in Drachten tijdens de jaarlijkse NPGZ-lezing.

Hoofdwinnaar ‘Ontregel!’ van Alliade Zorggroep/Reik

‘Ontregel!’ is een bordspel dat ontwikkeld wordt om inzicht te krijgen in de actualiteit van regels op een bepaalde locatie.  Is de regel nog van toepassing, kan hij afgeschaft worden of omgezet worden in een afspraak. Het spel is in te zetten binnen elke doelgroep maar met name bij mensen met een licht verstandelijke beperking wordt een grote meerwaarde verwacht. Ontregel! draagt zo bij aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, meer regie bij hulpvragers, een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee aan verbetering van kwaliteit van leven. Bij ‘Ontregel!’ vindt u ook een handleiding met handige tips en vragen om tot echte afspraken te komen.

Krachtig aan dit project vindt de jury dat een complex vraagstuk, ontregelen, in een speelse, laagdrempelige en toegankelijke werkvorm, bespreekbaar wordt gemaakt. Het onderscheidende van dit project  is het innovatieve karakter en het feit dat het voorstel is ontstaan vanuit een behoefte in de dagelijkse praktijk. Er bestaat geen vergelijkbare en eenvoudige tool.

Medewinnaar Koninklijke Visio: “Implementatie fitnessprogramma”.
Het project richt zich op implementatie en evaluatie van een door Visio in 2017 uitgevoerd en aantoonbaar effectief fitnessprogramma ter bevordering van kracht in de bovenbeenspieren van mensen met een visuele en een verstandelijke beperking. De organisatie wil het programma op basis van de evaluatie graag aanpassen en implementeren voor andere cliënten van Visio. Visio zal het programma ook als download aanbieden op de website.

De jury is enthousiast over de eerste resultaten op gebied van zelfredzaamheid en fysieke fitheid. De jury is ook positief over de toepasbaarheid van het programma voor andere doelgroepen waarvoor reguliere trainingen voor ontwikkeling van spierkracht niet geschikt zijn. Daarnaast heeft de jury waardering voor de wijze waarop het onderzoek naar de effecten wordt ingezet.

Medewinnaar De Noorderbrug: Toegenomen welzijn door virtual reality
Ondanks het optimaal werken aan comfort en welzijn is voor cliënten niet altijd te voorkomen dat bepaalde handelingen minder prettig en soms zelfs pijnlijk zijn. Pijn is een samenspel tussen lichaam, gedrag, emoties en gedachten. Traditioneel heeft pijnbestrijding zijn uitwerking op lichaam en gedrag. Negatieve emoties en gedachten kunnen deze pijn in stand houden. Een manier om emoties en gedachten te beïnvloeden en daardoor pijnlijke behandelingen minder belastend te laten zijn is door mensen te prikkelen met een levensechte ervaring door een VR-bril, waarin zij lijken te zwemmen met dolfijnen. De verwachting is dat pijn zowel op korte als langere termijn zal afnemen en daardoor het welzijn toeneemt.
De jury oordeelt dat aandacht voor welbevinden een belangrijk aspect in zorg- en hulpverlening is. Daarom waardeert zij dit initiatief waarbij de kans op positieve effecten voor een brede doelgroep groot is en in belangrijke mate bijdraagt aan verandering in pijnbeleving (minder pijn ervaren) bij behandelingen die onvermijdbaar zijn.