‘s Heeren Loo wint NPGZ Stimuleringsprijs 2019

Diagnostisch Instrument Adaptief gedrag
Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden om ons praktisch staande te houden in de maatschappij, door bijvoorbeeld zelfzorg of omgaan met geld. Om een verstandelijke beperking te bepalen, worden deze adaptieve vaardigheden net zo belangrijk als bijvoorbeeld het IQ. Bij het bestaande onderzoek dat nodig is om passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, staan vooral de cognitieve vaardigheden centraal. Er bestaan in Nederland geen goede instrumenten om een betrouwbaar beeld van adaptieve vaardigheden te geven van personen met een verstandelijke beperking. Dit kan leiden tot over- en ondervraging, wat gedragsmatige problemen als gevolg kan hebben.

De bestaande instrumenten om adaptieve vaardigheden te onderzoeken moeten worden gemoderniseerd. Onderzoekers van ’s Heeren Loo hebben een voorstel gedaan om het onderzoek naar en de ontwikkeling van een dergelijk nieuw instrument samen met professionals uit te voeren.

Jury hoopt op ‘aanjaageffect’
De jury van de NPGZ-stimuleringsprijs is enthousiast over een instrument dat bijdraagt aan betere beeldvorming. Dit instrument is een basis om te komen tot passende ondersteuning/begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Dit is innovatief. Gezien de gevolgen van over- en ondervraging is met dit handelingsgericht instrument veel te winnen op gebied van verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar sectorbreed.  De jury hoopt dat de prijs een aanjaageffect heeft voor de ontwikkeling van het instrument.
STAND VAN ZAKEN JUNI 2020. diag2nieuwsbrief  en diag 3

Eervolle vermeldingen
Voor Vanboeijen en Cosis waren eervolle vermeldingen weggelegd met respectievelijk een Intern Opleidingsplan gericht op meer verbinding tussen theorie en praktijk en de ontwikkeling van een
E-learning voor meer inzicht in de rechten van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.