Over NPGZ

Home > Over NPGZ

NPGZ

Het NPGZ is een platform van  bestuurders/ regiodirecteuren uit de gehandicaptenzorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar en bespreken actuele regionale of landelijke zaken/ontwikkelingen, trends en dilemma’s. Hiermee ontstaan op een laagdrempelige manier contacten en onderlinge verbinding. Goede onderlinge contacten en delen van inzichten komen de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in het noorden ten goede.
Samenwerking is niet het doel, maar waar wenselijk/nodig kan in gezamenlijkheid of in coalities een onderwerp in co-creatie opgepakt worden. 
Het platform heeft geen juridische status.

Deelnemers

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgaanbieders

Bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg zijn bijna 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Deze zorgaanbieders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg.

De leden van het platform stellen de zorgvrager centraal en willen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken aan de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.