VG/GGz

Bestuurders van de deelnemende VG en GGz instellingen in de provincie Groningen en Friesland werken samen aan de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Daartoe organiseren zij een multidisciplinaire en multisectorale aanpak en ketenvorming van vroeghulp, via ambulante en poliklinische hulpverlening, kort klinische opname tot longstaybehandeling.  
Doelstelling is het verlenen van betere zorg aan deze groep cliënten/patienten. Ketenpartners zijn GGz Friesland, Alliade (Talant), NOVO/Promens Care, De Zijlen, St. Sprank en ’s Heeren Loo.

Voor mensen met zowel een verstandelijke beperking als psychische problemen werkten GGZ Friesland en Talant samen onder de naam De Swaai. Vanaf 1 januari 2017 is deze samenwerkingsvorm geëindigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat het niet mogelijk blijkt om goed samen te kunnen werken binnen de huidige strenge kaders en regels die toezichthouders en bekostigers aan ieder van de organisaties stellen. Beide organisaties kiezen ervoor ieder vanuit de eigen organisatie een aanbod voor de doelgroep van de voormalige Swaai te formuleren, maar wel met heldere accentverschillen.

Talant zal toeleggen op behandeling in combinatie met verblijf. De kliniek in Beetsterzwaag gaat verder onder de naam Omswaai en telt vanaf 1 januari nog achttien bedden waar mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en verblijf. Ook is crisisopvang mogelijk. De samenwerking binnen de Omswaai tussen Talant en de Groninger organisaties voor gehandicaptenzorg Cosis en De Zijlen blijft bestaan.

GGZ Friesland biedt vanaf 1 januari 2017 ambulante behandelingen en een poliklinisch aanbod vanuit Leeuwarden voor alle patiënten die nog thuis wonen of in voorzieningen verblijven op basis van een PGB. Dit aanbod zal meer vanuit de expertise van de GGZ gekleurd zijn, waarbij de behandelingen gebaseerd zullen worden op de protocollen die binnen de GGZ gebruikelijk zijn.

Om te voorkomen dat er personen van de voormalige doelgroep van De Swaai tussen wal en schip vallen, zal er tussen GGZ Friesland en Talant een nieuwe vorm van samenwerking worden opgezet.

 

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN