Jaaroverzicht 2022

Inbewaringstelling (IBS) in de Wet zorg en dwang

Organisaties in de verstandelijke gehandicaptensector hebben sinds 1 januari 2020 de wettelijke taak de crisisbeoordeling en -opvang van (L)VG-cliënten te regelen. Dit hangt samen met de inwerkingtreding van de WZD en WvGGZ waarbij de rol van de crisisdiensten GGZ is veranderd. 

NPGZ heeft het initiatief genomen IBS voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland uniform te regelen. Een pool van artsen VG vanuit de aangesloten organisaties heeft deze taak opgepakt.

Link processen IBS-beoordeling en consultatie bij IBS-beoordeling VG

Kennisfestival Samen innoveren

kennisfestival save the date

Op 23 juni  vindt NPGZ zichzelf opnieuw uit met het Kennisfestival Samen Innoveren voor medewerkers. Er kwamen ruim 160 medewerkers op af. Een impressie (foto’s, movie en reacties van deelnemers) is te zien op: Welkom bij NPGZ | 23 juni 2022 – Samen innoveren, de kracht van ontmoeten en delen

Stimuleringsprijs 2022

Trajectum wint Stimuleringsprijs 2022  stress verminderen door biofeedback en muziek.

De volgende prijs wordt uitgeloofd in 2024 (aanmelden kan vanaf oktober 2023)

Thema’s bestuurdersbijeenkomsten

  • 10 februari: Samenwerken aan de IBS regeling
  • 15 mei: Kijk op ZZP-ers in de zorg
  • 15 september: Verkenning beleidsopties arbeidsmarkt (afkijken van de ouderenzorg)
  • 29 november: Dialoog met zorgkantoren over de transitie gehandicaptensector in het Noorden

Focus 2023

Toekomstbestendige arbeidsmarkt en opleidingen

Zorginnovaties met ICT

Voorzitterschap

Yonas Tewelde, voorzitter raad van bestuur Vanboeijen. Vanaf 1 januari 2023 is Bert Hogeboom, voorzitter raad van bestuur Cosis voorzitter NPGZ.