Overleg en samenwerking van zorgaanbieders voor mensen met een beperking in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Welkom bij NPGZ!

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een bestuurlijk overleg op strategisch niveau en organisatie-overstijgend. Naast de onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen, dilemma’s op bestuurlijk niveau willen zij gezamenlijk bijdragen aan het initiëren en/of het stimuleren van een goed antwoord op vraagstellingen en lacunes in de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Ketenzorgprojecten en/of netwerken
Het NPGZ heeft enkele ketengroepen en samenwerkingsverbanden geïnitieerd.

Thema's

Thema

Corona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Null

Meer lezen
Thema

LVB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Null

Lees meer
Thema

Autisme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Null

Verder lezen

Aangesloten organisaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.