Disclaimer

Home > Privacy- en cookieverklaring

NOORDELIJK PLATFORM GEHANDICAPTENZORG, hierna te noemen NPGZ, verleent u hierbij toegang tot www.npgz.nl (“de Website”).

 

NPGZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

 

NPGZ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NPGZ.

 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NPGZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NPGZ en voor de foto’s bij de elders vermelde organisaties.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NPGZ of betreffende organisaties, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Voor de verantwoording van het fotomateriaal kunt deze pagina bezoeken.

 

OVERIG

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.