De Trans wint NPGZ Stimuleringsprijs 2017

De prijs gaat dit jaar naar De Trans voor hun inzending ‘Fitness voor het slikken’. Het betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van logopedische behandeling van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking door zogenoemde biofeedback waarbij gebruik wordt gemaakt van slikoefeningen gevisualiseerd via een computerspel. Inzendster, onderzoekster en logopediste Sophia Helmhout gaat zich met de haalbaarheid van het inzetten van deze methode bij bewoners van De Trans in het komende jaar bezighouden.