Activiteiten

Home > Activiteiten

Activiteiten

Bij de reguliere NPGZ-bijeenkomsten worden soms personen of organisaties van buiten het NPGZ uitgenodigd op thema, bijvoorbeeld de noordelijke zorgkantoren. Daarnaast heeft het NPGZ in de periode rondom de transities naar gemeenten, intensief samengewerkt met gemeenten. 

Naast de reguliere vergaderingen initieert en organiseert het platform jaarlijks de NPGZ Lezing en reikt zij jaarlijks de NPGZ – Stimuleringsprijs uit. De Stimuleringsprijs is een bedrag van € 10.000 dat wordt uitgereikt aan een initiatief van één van de NPGZ-leden dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Met de prijs wil het NPGZ initiatieven stimuleren. NPGZ leden kunnen hiervoor jaarlijks initiatieven indienen. 

 

Stimuleringsprijs

NPGz lezingen

Geen berichten gevonden!

Thema's

Thema

Corona

Ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met een beperking.

Meer lezen
Thema

Stimuleringsprijs

In het voorjaar van 2021 werden weer verschillende initiatieven ingediend voor de Stimulerings-prijs.

Meer lezen
Thema

Wet zorg en dwang

Sinds 2021 is de Wet Zorg en Dwang ingevoerd. Deze wet heeft de nodige consequenties voor de zorg voor mensen met een beperking.

Meer lezen