Autisme Netwerk Groningen (ANG)

Autisme Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband van meer dan 20 (zorg)organisaties in de provincie Groningen.
Centraal doel van het netwerk is door samenwerking bij te dragen aan inclusie van kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het netwerk richt zich daarbij op alle levensterreinen en alle levensfasen. Voor meer recente informatie gaat u naar de website van het ANG http://www.autismegroningen.nl 
 

Ketengroep Autisme

'Een luisterend oor en goed advies bij (complexe) hulpvragen rondom autisme'

De Ketengroep Autisme is voortgekomen uit het ketenzorgproject VG/ASS en maakt onderdeel uit van het ANG. De groep bestaat uit deskundigen op het gebied van autisme vanuit de aangesloten instellingen. Clienten en medewerkers kunnen een beroep op de ketengroep doen. Eventueel kan ook van buitenaf een vraag of casus worden ingediend. Neem hiervoor contact op met de projectleider en/of coordinator, mw Roelie Veldhuis, info@autismegroningen.nl of 06 31670098. Zie hier ook de folder.

www.autismegroningen.nl
 
Documenten
Links
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN