Met ingang van 1 januari 2021 is de gehandicaptenzorg verantwoordelijk voor de crisisbeoordeling WZD/IBS voor mensen met een beperking. De Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) heeft hierbij een centrale rol. Uit oogpunt van efficiëntie en gezien de krapte van de beschikbare AVG's werken NPGZ leden samen...

VGN doet 8 januari 2021 een dringend beroep op minister de Jonge ‘Stop met aanpassen vaccinatiestrategie’...

Diagnostisch Instrument Adaptief gedragAdaptieve vaardigheden zijn vaardigheden om ons praktisch staande te houden in de maatschappij, door bijvoorbeeld zelfzorg of omgaan met geld. Om een verstandelijke beperking te bepalen, worden deze adaptieve vaardigheden net zo belangrijk als bijvoorbeeld het IQ. Bij het bestaande onderzoek dat...