Ketenzorgprojecten en/of netwerken

Steeds belangrijker is het om mensen met een beperking op de goede plaats de juiste en gevraagde zorg te bieden. Samenwerken en afstemming als (keten)partners is daarom voor iedereen van essentieel belang. Binnen de ketenzorgprojecten en/of netwerken benutten en respecteren partijen zoveel mogelijk elkaars expertise en deskundigheid. Deelnemers aan ketenzorgprojecten zijn niet alleen de NPGZ-partners maar ook betrokken instellingen buiten het platform. De zorg verloopt door onderlinge afspraken en wederzijds vertrouwen soepel en efficient waarbij de keuzevrijheid van de zorgvrager centraal blijft staan. Hij of zij, maar ook de betrokken zorgprofessional, krijgt sneller betere informatie en advies over bijvoorbeeld de zorgmogelijkheden in de eigen thuissituatie en omgeving, over onderzoek, diagnostiek en over allerlei praktische zaken. 

Hiernaast ziet u de ketenzorgprojecten en/of netwerken geïnitieerd door de verschillende NPGZ-leden. Klik op het project voor meer informatie.
 
Klik op een van onderstaande projecten voor meer informatie:
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Een passen antwoord op zorgvragen in de provincie Groningen