Autisme Netwerk Groningen (ANG)

Autisme Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband van 21 (zorg)organisaties in de provincie Groningen.
Centraal doel van het netwerk is de zorg voor en ondersteuning van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) op alle levensterreinen en in alle levensfasen toegankelijker en doelmatiger te maken als ook de kwaliteit te verbeteren. Lees meer hierover in de eerste nieuwsbrieven. Voor meer recente informatie gaat u naar de website van het ANG (www.autismegroningen.nl).  

Ketengroep Autisme

'Een luisterend oor en goed advies bij (complexe) hulpvragen rondom autisme'

De Ketengroep Autisme is voortgekomen uit het ketenzorgproject VG/ASS en maakt onderdeel uit van het ANG. De groep bestaat uit deskundigen op het gebied van autisme vanuit de aangesloten instellingen. Clienten en medewerkers kunnen een beroep op de ketengroep doen. Eventueel kan ook van buitenaf een vraag of casus worden ingediend. Neem hiervoor contact op met de projectleider en/of coordinator. Zie voor adressen en telefoonnummers de brochures in het kader hiernaast. 

www.autismegroningen.nl
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Een passen antwoord op zorgvragen in de provincie Groningen