IDZO

Het ketenzorgproject Integratie Diagnostiek Zorg en Onderwijs (IDZO) is gestart in 2005. Hoofdaannemer is Stichting De Zijlen. Het project is door de Stuurgroep in 2013 beeindigd.  
Algemene doelstelling: het bewerkstelligen van een vloeiende en beredeneerde keten van vroegsignalering, vraagverduidelijking, (preventieve) gezinsondersteuning, diagnostiek, behandeling, dagbegeleiding, onderwijs en zorg voor het thuiswonende kind met een beperking in de provincie Groningen. 

Stuurgroep IDZO

De Zijlen (hoofdaannemer/voorzitter), NOVO, MEE Groningen, Accare, UMCG Revalidatie, VG Belangenplatform, NPGZ (beleidsondersteuning).
Op de achtergrond participeren het UMCG Kinderneurologie/kindergeneeskunde, REC Noord-Oost, De Noorderbrug en Visio Haren.

Integratie Diagnostiek

 • Poli’s vroegdiagnostiek:
  NOVO P.G. Nicolay / projectleider, UMCG Kinderneurologie/kindergeneeskunde Prof. O.F. Brouwer 
 • Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal): MEE Groningen mw. T. Dolstra

Integratie Zorg en Onderwijs

Provinciaal Platform Onderwijs Zorg (PPOZ)
Co-voorzitter vanuit het speciaal onderwijs: Meidoornschool Stadskanaal
Co-voorzitter vanuit de zorg : NOVO Gezinsondersteuning

Leden projectgroep PPOZ

 • CODG’s (Centra Onderwijs, Dagbegeleiding en Gezinsondersteuning)
  Structurele samenwerking rondom een kind m.b.t. het stimuleren van de ontwikkeling en het leervermogen door een kdc, een zml-school en gezinsondersteuning.
  Elk CODG levert een vertegenwoordiging in het PPOZ vanuit de school en het kdc. 
 • Regionaal Expertise Centrum Noord-Oost (RECNO)
 • NPGZ (beleidsondersteuning)
   
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Een passen antwoord op zorgvragen in de provincie Groningen